Zuidwind - een project van de toekomst.

Op dit moment staan in het industriegebied Genk-Zuid 20 windturbines. Samen zorgen die nu al voor groene, duurzame stroom voor zo’n 28.000 gezinnen. Met het project Zuidwind zouden we dit aantal graag uitbreiden: we geloven dat de toekomst in duurzame, hernieuwbare energie ligt. 

In november 2019 werd een project-MER (Zuidwind 1.0) goedgekeurd voor de plaatsing van bijkomende windturbines op het industrieterrein van Genk Zuid. Uiteindelijk werden van het project 'Zuidwind 1.0' 6 windturbines definitief vergund. Op basis van Zuidwind 1.0 en de ontwikkelingen sinds 2019 is het project hertekend: project ‘Zuidwind 2.0’ betreft de oprichting en exploitatie van een windpark van maximaal 14 bijkomende windturbines ter hoogte van het industriegebied Genk-Zuid. In totaal zullen er dan 39 windturbines zijn ter hoogte van het industrieterrein Genk-Zuid die een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en lokale energievoorziening. 

Ook de overheid gelooft in duurzame energie. Ze willen er daarom ook zeker van zijn dat we in België zo snel mogelijk over voldoende hernieuwbare energie kunnen beschikken. Ze doen dat door duidelijke doelstellingen vast te leggen:

 • Europese doelstellingen 2030
  • 55% reductie broeikasgassen
 • Belgische doelstellingen
  • Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).
 • Vlaamse doelstellingen 2030
  • 35% reductie broeikasgasuitstoot.
  • Verdubbeling van de wind- en zonne-energie.
   • 108 MW/jaar onshore wind
 • Bijstelling Vlaamse doelstellingen
  • 150 MW/jaar onshore wind 2022 & 2023

 

De voorziene 14 turbines zijn goed voor een duurzame energieopbrengst van 145 GWh/jaar. Ter referentie, een gezin verbruikt per jaar gemiddeld 3.500 kWh. De bestudeerde uitbreiding op Genk-Zuid zou dus goed zijn om ruim 41.500 gezinnen voor 100% in duurzame energie te voorzien.

 

Waarom is hernieuwbare energie zo belangrijk?

De energie die we kunnen halen uit fossiele brandstoffen is eindig. We zijn onze aarde aan het uitputten en de stoffen die we verbranden, komen niet meer terug. Bovendien schaadt de verbranding van fossiele brandstoffen het milieu. Als we de uitputting van onze planeet willen stoppen én niet verder willen vervuilen, dan is het gebruik van natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen zoals wind, zon en de warmte van de aarde de toekomst. Windenergie is een van de snelste groeiers in de markt voor duurzame én conventionele elektriciteit. Qua CO2-uitstoot is windenergie veruit één van de meest interessante hernieuwbare energiebronnen. Het belang van hernieuwbare energie kan niet onderschat worden. Lokale productie van hernieuwbare energie, zoals windenergie, vermindert de afhankelijkheid van buitenlandse energie en vormt een belangrijke schakel in de energietransitie en in het opvangen van sterk fluctuerende energieprijzen. Bovendien zal dit ervoor zorgen dat bedrijven in Vlaanderen concurrentieel kunnen blijven ten opzichte van hun concurrenten in het buitenland.

 

De partners in het project Zuidwind:

 

De stappen

Het project vraagt een omgevingsvergunning aan om met de bouw van de verschillende turbines te kunnen starten. Voor we deze vergunningsaanvraag kunnen indienen, doorlopen we eerst een procedure. Deze procedure zorgt ervoor dat we de juiste beslissingen nemen in de locaties van onze windturbines.

 • Ontvankelijk & volledig verklaring
 • Openbaar onderzoek
 • Beslissing MER
 • Beslissing omgevingsvergunning
 • Opstart bouw & oplevering: 2025 - 2026