Zuidwind - een project van de toekomst.

Op dit moment staan in het industriegebied Genk-Zuid 20 windturbines. Samen zorgen die nu al voor groene, duurzame stroom voor zo’n 28.000 gezinnen. Met het project Zuidwind zouden we dit aantal graag uitbreiden: we geloven dat de toekomst in duurzame, hernieuwbare energie ligt. 

In november 2019 werd een project-MER (Zuidwind 1.0) goedgekeurd voor de plaatsing van bijkomende windturbines op het industrieterrein van Genk Zuid. Uiteindelijk werden van het project 'Zuidwind 1.0' 6 windturbines definitief vergund. Op basis van Zuidwind 1.0 en de ontwikkelingen sinds 2019 is het project hertekend: project ‘Zuidwind 2.0’ betreft de oprichting en exploitatie van een windpark van maximaal 14 bijkomende windturbines ter hoogte van het industriegebied Genk-Zuid. In totaal zullen er dan 39 windturbines zijn ter hoogte van het industrieterrein Genk-Zuid die een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame en lokale energievoorziening. 

Ook de overheid gelooft in duurzame energie. Ze willen er daarom ook zeker van zijn dat we in België zo snel mogelijk over voldoende hernieuwbare energie kunnen beschikken. Ze doen dat door duidelijke doelstellingen vast te leggen:

 • Europese doelstellingen 2030
  • 55% reductie broeikasgassen
 • Belgische doelstellingen
  • Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).
 • Vlaamse doelstellingen 2030
  • 35% reductie broeikasgasuitstoot.
  • Verdubbeling van de wind- en zonne-energie.
   • 108 MW/jaar onshore wind
 • Bijstelling Vlaamse doelstellingen
  • 150 MW/jaar onshore wind 2022 & 2023

 

De voorziene 14 turbines zijn goed voor een duurzame energieopbrengst van 145 GWh/jaar. Ter referentie, een gezin verbruikt per jaar gemiddeld 3.500 kWh. De bestudeerde uitbreiding op Genk-Zuid zou dus goed zijn om ruim 41.500 gezinnen voor 100% in duurzame energie te voorzien.

 

Waarom is hernieuwbare energie zo belangrijk?

Onze moderne maatschappij kan niet meer zonder grote hoeveelheden energie. We staan echter voor een enorme uitdaging: fossiele brandstoffen verbranden zorgt voor een toename van het aantal broeikasgassen in de atmosfeer. Dit leidt tot een veranderend klimaat met nadelige gevolgen. Daarnaast is er in België beslist om op termijn de kerncentrales te sluiten. Een duurzame energiemix moet dan ook onze toekomst bepalen, denk maar een zonne-energie, diepe geothermie, of zelfs energie afkomstig van getijdenstroming in de oceanen. Windenergie zal in Vlaanderen een belangrijke rol spelen in deze omslag naar hernieuwbare, duurzame energie.

 

De partners in het project Zuidwind:

 

De stappen

Het project vraagt een omgevingsvergunning aan om met de bouw van de verschillende turbines te kunnen starten. Voor we deze vergunningsaanvraag kunnen indienen, doorlopen we eerst een procedure. Deze procedure zorgt ervoor dat we de juiste beslissingen nemen in de locaties van onze windturbines.

 • Ontvankelijk & volledig verklaring
 • Openbaar onderzoek
 • Beslissing MER
 • Beslissing omgevingsvergunning
 • Opstart bouw & oplevering: 2025 - 2026