Vergunningsaanvraag

Inplantingsdocument

 

 

Procedure

 

Bij de inplanting is rekening gehouden met geldende restricties (afstand tot woongebieden, afstand tot hoogspanningslijnen en gasleidingen, natuurgebieden, landschappelijk waardevolle elementen, afstand tot bestaande turbines) om tot een optimale inplanting inzake energieopbrengst te komen.

 

Voor deze inplanting werd een omgevingsvergunning aangevraagd. De procedure voor het bekomen van deze vergunning verloopt als volgt:

  • De vergunningsaanvraag wordt "ontvankelijk en volledig" verklaard.
  • Vervolgens start een openbaar onderzoek van 30 dagen.
  • Na 60 dagen volgt een beslissing van het MER.
  • Na 120 dagen volgt de finale beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Disclaimer: De informatie op deze website is uiteraard zo correct mogelijk, maar wettelijk onofficieel en louter ter aanvulling. Enkel het dossier dat je via het omgevingsloket kan raadplegen is wettelijk. Dit dossier heeft, in geval van geschillen, altijd voorrang op de informatie via www.projectzuidwind.be.

 

De projectpartners zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve, ontbrekende, onvolledige informatie op de website www.projectzuidwind.be