Vergunningsaanvraag

Inplantingsdocument

 

 

Procedure

 

Bij de inplanting is rekening gehouden met geldende restricties (afstand tot woongebieden, afstand tot hoogspanningslijnen en gasleidingen, natuurgebieden, landschappelijk waardevolle elementen, afstand tot bestaande turbines) om tot een optimale inplanting inzake energieopbrengst te komen.

 

Voor deze inplanting werd een omgevingsvergunning aangevraagd. De procedure voor het bekomen van deze vergunning verloopt als volgt:

 • De vergunningsaanvraag werd "ontvankelijk en volledig" verklaard.
 • Een eerste openbaar onderzoek liep van 12/01/2024 - 10/02/2024.
 • Momenteel loopt er een nieuw openbaar onderzoek van 30 dagen. 
  • 18/04/2024 - 18/05/2024
  • Er is een informatievergadering georganiseerd over de aanvragen en het ontwerp project-MER op maandag 29/04/2024 in het stadhuis (Stadsplein 1 te 3600 Genk). De presentatie die toen getoond is kan u terugvinden onder het tabblad "Downloads".
 • Na afloop van het openbaar onderzoek volgt een beslissing van het MER.
 • Na 180 dagen volgt de finale beoordeling van de vergunningsaanvraag.
  • Uiterste beslissingdatum: 27/06/2024

 

Status vergunningsaanvraag

 

Momenteel is er voor 6 windturbines een vergunningsaanvraag ingediend. Deze windturbines worden aangeduid op bovestaand kaartje en beschreven in onderstaande tabel. 

 

Aanvrager Terrein windturbine OMV-nummer
EcoTess H.Essers ZW5 2023091706
POL POL ZW6 2023091708
Bio-Energy Langerlo ZW7 2023091716
ENGIE Coatinc Lenssen ZW10 2023091720
Elicio HP Pelzer ZW11 2023091722
Luminus Katoen Natie ZW12 2023091725

 

Meer informatie over deze windturbines kan teruggevonden worden via het omgevingsloket en bovenstaande OMV-nummers. 

Het omgevingsloket kan u hier terugvinden.

 

 

Disclaimer: De informatie op deze website is uiteraard zo correct mogelijk, maar wettelijk onofficieel en louter ter aanvulling. Enkel het dossier dat je via het omgevingsloket kan raadplegen is wettelijk. Dit dossier heeft, in geval van geschillen, altijd voorrang op de informatie via www.projectzuidwind.be.

 

De projectpartners zijn niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve, ontbrekende, onvolledige informatie op de website www.projectzuidwind.be