Voortraject

Tijdens het voortraject gaan we op zoek naar de meest optimale inplanting aan de hand van verschillende criteria.

 

Allereerst kijken we naar de macro-schalen:

  • Structuren: Windturbines worden ingepland buiten de valgevaar- of drukgevaargrens van hoogspanningslijnen.
  • Woningen en woongebieden: Er zijn geen specifieke regels maar er dient wel voldoende afstand te zijn om te kunnen voldoen aan geldende richtwaarden voor geluid, slagschaduw en de toetsing aan het beoordelingskader ‘windturbines en veiligheid’.
  • Natuurgebieden
  • Landschap en erfgoed
  • Wegen/spoorwegen/waterwegen: Bij de inplanting van windturbines wordt overdraai over openbare wegen/spoorwegen vermeden.
  • Luchtvaart: de opgelegde maatregelen worden gerespecteerd om de impact op de luchthavens, radars & militaire domeinen te beperken. 

 

In een tweede stap wordt rekening gehouden met de optimalisatie ten opzichte van reeds bestaande turbines. Er is geen vaste set van afstandsregels. Deze zijn afhankelijk van het lokale windklimaat en de grootte/configuratie van het windpark.

 

Daarnaast houdt de optimalisatie rekening met de adviezen van diverse instanties, onder meer stad Genk, Bilzen, Diepenbeek, Zutendaal, Departement Omgeving, Dienst MilieuEffectRapportage (Vlaanderen), Agentschap Natuur en Bos (ANB), Fluvius en Provincie Limburg. 

 

Tenslotte houden we rekening met de perceelsgrenzen en gekende toekomstige ontwikkelingen op de betrokken terreinen.

 

Project Zuidwind 2.0

Op onderstaande figuur worden de 14 potentiƫle windturbines weergegeven (blauw), samen met de reeds operationele windturbines (groen) en de vergunde windturbines uit Zuidwind 1.0 (oranje).

Inplanting project Zuidwind 2.0 en de omliggende windturbines

 

WT Locatie Maximale rotordiameter (m) Maximale totale hoogte (m) Eigenaar
ZW1 Orbix 131 240 Luminus
ZW2 Sumitomo 100 150 Luminus
ZW3 PlusPack 136 240 Luminus
ZW4 Stobart 131 240 Luminus
ZW5 H.Essers 126 240 EcoTess
ZW6 POL 150 250 POL
ZW7 Langerlo 162 250 Ecomac
ZW8 ROBA 162 220 ENGIE
ZW9 Gielen 131 232,5 Luminus
ZW10 Lenssen 126 240 ENGIE
ZW11 HP Pelzer 150 240 Elicio
ZW12 Katoennatie 160 250 Luminus
ZW13 Alro 120 240 Luminus
ZW14 Tresinie 150 250 Luminus